Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Хэлтсийн даргын иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Д/д Өдөр Цаг

1

Даваа

11:00-13:00

2

Мягмар

3

Лхагва

4

Пүрэв

5

Баасан