Өргөдөл гомдол хүлээн авах

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ АЖИЛТАН

Д/д Ажилтны нэр Өрөөний байршил Утасны дугаар
1 Б.ТОГТОХБАЯР ЗДТГ-ын III-р байр, 2 давхар, Бичиг хэргийн өрөө 7048-3599