Өргөдөл гомдол хүлээн авах

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ АЖИЛТАН

Д/д Ажилтны нэр Өрөөний байршил Утасны дугаар
1 Б.ТОГТОХБАЯР УБХ-н контор, №1 тоот өрөө /48-н айлын орон сууцны ард байрлах/ 7048-3599