Бүртгэлийн сүлжээг шинэчиллээ

Тус хэлтэс нь нүүж айгийн Засаг даргын Тамгын газрын 3-р байрнаас үйл ажиллагаагаа явуулах болсонтой холбогдуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Мэдээлэл технлогийн газраас сүлжээний инженер Ш.Ариунболд, А.Лхагвасүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй баг ирж батлагдсан удирдамжийн дагуу тус хэлтсийн сүлжээг нүүлгэн шилжүүлэх, угсрах, холбох ажлыг 2019.03.18-2019.03.22-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ. Одоо хэлтсийн үйл ажиллагаа жигдэрч ЗДТГ-ын 3-р байрнаас иргэддээ бүртгэлийн үйлчилгээгээ нэг дороос үзүүлж эхэллээ.