3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ

III ДУГААР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ

/Өссөн дүнгээр/

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол санал

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

37

37

-

-

-

-

-

 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол санал

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт %

1

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

37

36

1

0

0

97,2%

 

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга /%-аар/

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдол эзлэх хувь/

Асуудал

Тоо

Эзлэх хувь

 

Говь-Алтай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Ажилд орох талаар, жирэмсний болон хүүхэд асрах чөлөө хүсэх, тусламж тэтгэмж хүсэх зэрэг

10

27%

 

Регистрийн дугаартай холбоотой

5

13.5%

 

Иргэний үнэмлэхийн зөрчил арилгуулах

2

5.4%

 

Гадаад паспортын зөрчил арилгуулах тухай

2

5.4%

 

Овог, нэрийн зөрчил арилгуулах тухай

4

10.8%

 

Үрчлэлтийн бүртгэлийн зөрчил арилгуулах

1

2.7%

 

Гэрлэлтийн зөрчил арилгуулах тухай

3

8.10%

 

Нас баралт, төрөлт нөхөн бүртгүүлэх

5

13.5%

 

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой

1

2.7%

 

Гээсэн гэрчилгээтэй холбоотой

1

2.7%

 

Цахим үнэмлэхтэй холбоотой

1

2.7%

 

Эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой

1

2.7%

   

Данс андуурч мөнгө тушаасан

1

2.7%

Нийт

37

100%

Хайлт