Аймгийн удирдлагууд хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Аймгийн удирдлагууд болох ИТХ-ын дарга Ганзориг, Хууль зүйн хэлтсийн дарга Баттайван нар тус хэлтсийн үйл ажиллагаа, архивын байр болон ажлын байрны нөхцөл байдалтай биечлэн танилцаж байнга дэмжиж ажиллахаа илэрхийлэв.

Хайлт