УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС НЬ ТУСГАЙ ГОРИМЫН ЦАГИЙН ХУВААРИЙН ДАГУУ АЖИЛЛАЖ БАЙНА