"Олон улсын хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-ийг тохиолдуулан цахимаар үйлчилгээ аваарай