СУМДАД ОНЛАЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 01 сарын 14-ны өдөр хэлтсээс сумдын улсын бүртгэгч нарт онлайн хурал зохион байгуулж хурлаар иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн талаар болон ХАСХОМ,  2 сарын 1-ний өдрөөр шилжилт хөдөлгөөн түр зогсоохтой холбогдуулсан яаралтай арга хэмжээ авах талаар мэдээлэл хийж тулгамдаж буй асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэлээ.