ШИНЭ ЖИЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тус хэлтсийн шинэ жилийн арга хэмжээ 2019.12.24-ны өдөр "Ентүм" ресторант зохион байгуулагдлаа. Шинэ жилийн арга хэмжээнд хэлтсийн үйл ажиллагааныхаа алдаа оноог дүгнэж, байгууллагын шилдгүүдээ тодруулан азын сугалаа явууллаа. Хэлтсийн "Жуух бичиг"-ээр хэлтсийн 8 албан хаагчийг шагнаж, улсын бүртгэгч Б.Амгаланг тэтгэвэртээ гарч байгааг холбогдуулан хүндэтгэл үзүүллээ.