БҮРТГЭГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ДОТООД ЖУРАМ, ДУНДЫН САНГИЙН ЖУРМАА ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

Монгол Улсад бүртгэлийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 79 жил, бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 10 жилийн ой, Бүртгэлийн ажилтны өдрийг тохиолдуулан нийт албан хаагчдын дунд иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн одоогийн байдал, тулгарч буй хүндрэл хэрхэн шийдвэрлэх талаар сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн уг сургалтаар хэлтсийн "Дотоод журам"-ыг шинэчлэн батлаж, дундын сангийн журмаа шинэчлэн баталлаа.