Хар тамхины хор уршигаас урьдчилан сэргийлэх тухай