ЭРДЭНЭ СУМЫН ЗДТГ-ЫН БАЙР ШИНЭ БАЙРАНД ОРСОНТОЙ ХОЛБОГДУУЛЖ БҮРТГЭЛИЙН БОЛОН ТӨРИЙН САНГИЙН ОНЛАЙН СҮЛЖЭЭГ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.

Тус аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга шинээр баригдаж 2019.11.04-2019.11.07-ны өдрүүдэд шилэн кабел шилжүүлэх ажил хийгдэж, улмаар шилэн кабелд холбогдсон байсан Улсын бүртгэлийн Онлайн сүлжээ, Төрийн сангийн онлайн сүлжээг тус тус шилжүүлэх ажил амжилттай хийгдэж дууслаа.