ХАМТ ОЛНООРОО ЭЭЖ УУЛЫН АЯЛАЛД

Хамт олны чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд хэлтсийн албан хаагчдыг аймгийн үзэсгэлэнт газар болох "Ээж уул" аялалд 2019,10,12-2019,10,13-ны өдрүүдийн хооронд аялууллаа.