Хөргөлтийн системийг мэргэжлийн компаниар угсруулав

Тус хэлтсийн хуучин байрны үйлчилгээний танхим болон серверийн өрөөнд байрлаж байсан TCL брэндийн хөргөлтийн төхөөрөмжүүд, кондейшнүүдийг 2019.04.13-2019.04.14-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотын ТЕРМОТЕХ ХХК-нд захиалга өгч  гүйцэтгэгч компаниар нь "CoolMaster" ХХК тус аймагт ажиллаж хуучин байрнаас салгах, шинэ байранд байрлуулах, бусад засварын ажлуудыг 100 хувь хийж гүйцэтгэлээ.