ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС НЬ НҮҮЖ ШИНЭ БАЙРАНД ОРЛОО

Тус хэлтэс нь Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар шинэ байрны асуудлаа шийдвэрлүүллээ. 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн аймгийн Засаг даргын тамгын газрын III байрнаас үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна.