ТУСЛАХ АЖ АХУЙДАА ӨВС, ТЭЖЭЭЛИЙН ХАНГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Тус хэлтэс нь өөрсдийн хэмжээнд туслах аж ахуй эрхэлж мал өсгөж, газар тариалан эрхэлдэг бөгөөд энэ сар хэлтсийн туслах аж ахуйн бог маландаа өвс тэжээлийн хангалтыг хийлээ.