Сумдын бүртгэгч нартай онлайн хурал зохион байгууллаа

2019 оны 02 дугаар сарын 29-ны өдөр сумдын улсын бүртгэгч нартай онлайн хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар цагийн үеийн байдал, тулгамдаж буй асуудлуудаар хэлэлцлээ.