ХЭЛТСИЙН ЗОЛГОЛТ САЙХАН БОЛЛОО

Хэлтсийн нийт албан хаагчдын золголтын арга хэмжээг шинийн 3-ны өдөр зохион байгуулж явууллаа. Хэлтсийн золголт сайхан боллоо